Entrades

Joc simbòlic

Imatge
El  joc simbòlic, jugar a ‘’com si fos’’, neix mitjançant la imitació d’accions que fem els adults. En aquest cas, l'infant està jugant amb una nina, tot recreant una escena de la vida quotidiana; i explorant de forma espontània en la representació de rols, accions i entorns adults. El joc simbòlic és el millor camp d’exploració segur que poden tenir els infants per assajar la “vida adulta”, per entendre i participar, i també per així assajar i assimilar els processos de la vida que passen al seu voltant. Jugar amb nines els permet experimentar i imitar moltes de les accions quotidianes que veuen fer durant el dia a dia: alimentar-les, vestir-les, canviar-les el bolquer, pentinar-les, banyar-les, portar-les al metge, parlar-hi, treure-les a passejar, etc. són accions que poden imitar gràcies a l’observació que fan del món adult que els envolta.

La importància del massatge infantil

Imatge
L'infant gaudeix d’aquest moment, de relació i afecte, compartit amb l’educadora; creant així una comunicació afectiva a partir del sentit del tacte. En gaudeix mitjançant les parts del cos que li resulten menys invasives, com la panxa, les mans i els peus. El massatge infantil implica una connexió profunda amb l’infant, un art que ajuda a comprendre el seu llenguatge no verbal i a respondre de forma respectuosa a les seves demandes.  Així doncs, podríem definir el massatge infantil com un art que es basa en la importància del contacte pell a pell com eina de comunicació, relació i afecte d’infant i adult, com també connectar amb el món corporal i emocional de l’infant, contribuint a desenvolupament físic, psíquic, emocional i social.

Vincles

Imatge
Escoltar els infants en tota la seva globalitat implica saber mirar, veure, sentir, percebre, observar i també empatitzar. L'infant, somrient, s’acosta mirant a l’educadora i aixeca els braços per rebre l’afecte i contacte de l’adult referent. Seguidament, l’educadora li ofereix un joc de falda, i l'infant gaudeix d’aquest moment individual tan important entre educadora i infant. Les habilitats comunicatives de l'adult durant els moments d'interacció amb l'infant, són clau per acompanyar-lo en el camí al desenvolupament del llenguatge, del pensament i la comprensió del món.

Espai exterior

Imatge
L’aprenentatge dels infants en aquestes edats va sorgint, en part, a través dels sentits i la manipulació. Els transvasaments proporcionen en l’infant imaginació, descobriment, facilita i potencia la concentració, van agafant destresa amb la motricitat fina i permeten a l’infant concentrar-se en allò que està fent, provant i buscant les possibilitats amb tots els materials.    Aquests transvasaments serviran en moments quotidians del dia a dia, com ara penjar les seves pertinences, posar aigua al got, etc. Així doncs, els transvasaments són aprenentatges que acompanyaran als infants al llarg de la seva vida.

Aniversaris

Imatge
Celebrar els aniversaris amb els infants és quelcom positiu per a ells i elles. D’aquesta manera, estem convertint a l’infant en qüestió en protagonista, un fet que incideix directament en la formació de la seva autoimatge i autoestima. Alhora, és un moment on verbalitzar les accions que acompanyen la celebració, com també posar paraules a les emocions i sentiments que sorgeixen.  Durant la celebració dels aniversaris, es regala a l’infant una corona i, conjuntament amb els companys i educadores, es canta la cançó significativa d’aquest dia.

Juguem a amagar-nos?

Imatge
Els infants s’amaguen, desapareixen rere tota mena d’elements. Juguen a amagar-se pel plaer de ser trobats. L’instant mentre els infants no són trobats es converteix en un joc emocionant. Oferir als infants espais on poder desaparèixer els ajuda en la construcció de la pròpia existència. Les Paitides, Novembre 2023

L’obrador de sorra

Imatge
L’espai d'aprenentatge format per la  taula d’experimentació plena de sorra, el qual també ens agrada denominar-lo com un petit obrador de sorra; és un espai molt concorregut durant el dia a dia de la llar. P ermet crear un joc sensorial i manipulatiu , enfonsant les mans a la sorra, fer-la escolar entre els dits, agafant-la, provar la sensació d’aquest material amb els braços i traslladar-la d’un costat a l’altre amb les mans. Al mateix temps, també possibilita el joc de descoberta fent transvasaments amb els utensilis, observant la sorra que s’escola entre els recipients, i fent petites investigacions i comprovacions.